Järjestö

Valkonauha Suomessa: Vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896

Suur-Helsingin Valkonauha on kristillisyhteiskunnallinen naisjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen ja osallisuuteen. Pyrkimyksenä on tarjota laaja-alaista apua ihmisen eri elämäntilanteisiin ja edistää hyvinvointia pitkällä aikavälillä – antaa apua ja vahvistaa yksilön voimavaroja ja näin lisätä toivon näkökulmaa.

Toiminta perustuu jäsenistön vapaaehtoistyöhön ja ydinajatuksena on toimia matalan kynnyksen ihmisläheisenä kohtaamispaikkana.

Suur-Helsingin Valkonauha ry on Suomen Valkonauhaliiton ry:n jäsenyhdistys.
Suur-Helsingin Valkonauha ry on Sininauhaliitto ry:n jäsenyhdistys.