Suur-Helsingin kevätkokous 25.4.2024 hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä valitsi hallituksen.

Kevätkokouksessa saimme vahvistettua hallitusta uusien yhdistyksen ja hallitusjäsenten avulla. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan kolmannelle kaudelle Sari Timonen. Varapuheenjohtajana jatkaa kolmannelle kaudelle Aino Huuhti. Titta Kivi jatkaa hallituksen jäsenenä. Uusiksi jäseniksi valittiin Sanna Hakaheimo ja Päivi Tapper, varajäseneksi Kalevi Kannisto. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kiittävät luottamuksesta ja iloitsevat siitä, että tärkeä työ jatkuu entistä vahvempana.

”Jo ensimmäisellä hallituskaudella kaksi vuotta sitten käynnistimme toiminnan ohjaamisen taloudellisesti kestävälle perustalle siten, että yhdistyksen palvelut vastaisivat asukkaiden palvelutarpeisiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Toimintavuoden 2023 aikana hallitus käynnisti yhdistyksen johdon kanssa rakenteellisen muutoksen, jonka tavoitteiksi nostettiin 1) henkilöstön toiminta yhtenä joukkueena lokaatiosta riippumatta, 2) Talouden vakauttaminen, ja 3) Viestintää ja markkinointiin panostaminen.” Puheenjohtaja kertoo, että nämä tavoitteet nousivat keskeisiksi laadukkaan toiminnan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaamiseksi. Johtamisen muutokset olivat osa rakennemuutosta ja niitä käynnistettiin nyt alkuvuodesta. Toiminnanjohtajana toiminut Leena Lehtonen irtisanoutui loppuvuodesta ja toiminnanjohtajana jatkoi Petra Pohjanheimo. Hallitus kiittää Leena Lehtosta työstään yhdistyksessä!  Hallituksen tavoittelemat muutokset ovat käynnistyneet hyvin, ansiokkaasta työstä hallitus kiittää toiminnanjohtaja Petra Pohjanheimoa ja koko henkilöstöä!

”Vuosi 2023 oli talouden kannalta haasteellinen vuosi. Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta saimme vuoden 2023 aikana sinnikkyydellä ja sitkeydellä vakiinnutettua uusien päihteettömien yksiköiden toiminta osaksi yhdistyksen toimintaa. Tällä hetkellä pystymme tarjoamaan monipuolisesti eri elämäntilanteisiin sopivia asumismuotoja ja tukea naisille. Etenemme strategiassa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa, unohtamatta meidän asukkaitamme, jotka ovat kaikessa kehittämisessä mukana. Hallituksen tuki ja sitoutuneisuus on ollut viime vuosien ajan äärimmäisen tärkeää ja arvokasta. Iloitsen suuresti hallituksessa jatkavista ja uusista jäsenistä”. Sanoo toiminnanjohtaja Petra Pohjanheimo

Lämpimästi tervetuloa uudet jäsenet ja hallitusjäsenet mukaan tärkeään toimintaan! Kevätkokouksessa vallitsi usko tulevaisuuteen ja yhdessä tekemiseen naisten asumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Keväisin terveisin,

Hallituksen puheenjohtaja, Sari Timonen

Toiminnanjohtaja, Petra Pohjanheimo