MATILDA YHTEISÖ JA MINNAN TALO

Järvenpään Haarajoella samassa pihapiirissa sijaitsevat Matilda-yhteisö & Minnan talo tarjoavat päihteettömyyttä tukevaa asumista asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville naisille. Meille tullaan pääsääntöisesti oman kotikunnan päihdepoliklinikan tai sosiaalityön kautta. Muutto voi tapahtua hyvinkin nopealla aikataululla ja matalalla kynnyksellä. Emme edellytä päihdekuntoutusta ennen meille saapumista, katkaisuhoitoa suosittelemme, mikäli päihteiden käyttö on ollut kovin runsasta lähipäivinä. Tarjoamme mahdollisuuden kokeilla päihteettömyyttä turvallisessa ja toipumiskeskeisessä ympäristössä.  

Minnan talo tarjoaa tuettua asumista 20 naiselle. Tuetussa asumisessa henkilökunta on paikalla klo 08–20, asukkaat huolehtivat itse ruoastaan. Minnan talo sopii asukkaille, jotka ovat motivoituneita päihteettömyyteen ja selviytyvät arkisista asioista itsenäisesti. Vaikka arkisista asioista tulee selvitä itsenäisesti, niin omaan toipumiseen saa vahvaa tukea. 

Matilda-yhteisö tarjoaa palveluasumista 20 naiselle. Palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden, palveluun sisältyy viisi ateriaa päivässä. Matilda-yhteisössä on viisi esteetöntä huonetta. Matilda-yhteisö sopii sellaisella asiakkaalle, joka tarvitsee enemmän tukea arkisiin asioihin ja kiinnipitävämpää kuntoutusta.  

Asuminen meillä:

  • Päihteetön ympäristö mahdollista koevapausaikaisen asumisen, sisällön toimintavelvoitteelle sekä vapautumisen jälkeisen tuen ja asumisen. 
  • Meille saa ottaa mukaan asumaan lemmikkieläimiä 
  • Teemme läheistyötä ja toivotamme läheiset vierailemaan ja yöpymään.  
  • Oman huoneen saa sisustaa oman näköiseksi ja halutessaan omilla huonekaluilla. 
  • Korvaushoidossa olevat meille tervetulleita 
  • Retkahdus ei päätä asumista, räätälöimme yksilöllisen intensiivisen jakson retkahduksen käsittelyyn. 

Molemmat yksiköt tarjoavat asumista elämän eri vaiheisiin ja yksiöllistä tukea ja tilanteenkartoitusta. Jokaiselle asukkaalle tehdään oma suunnitelma asumisjaksolle, joka pohjautuu omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Suunnitelman toteutumisen tukena on omaohjaaja sekä moniammatillinen työryhmä pitäen sisällään sosiaaliohjausta sekä sairaanhoitajapalvelut.  

 
Meillä kartoitetaan kokonaistilanne, ohjaamme palveluihin ja tuemme toipumista. Asumisen aika meillä vaihtelee asukkaan tarpeiden mukaan. Meiltä poismuuttavilla naisilla on heidän tarpeisiinsa, ja elämäntilanteeseen sopiva asumismuoto sekä ympärillä toimivat palvelut. Erityisesti meillä asumisesta hyötyvät naiset, joilla ei ole asuntoa tai naiset, joilla on uhkana menettää asunto. Yksi tärkeä kohta meidän palveluihimme tuloon on hoidon tai kuntoutuksen jälkeinen aika. Miellä asuminen voi myös helpottaa aikaa, jolloin odottaa asuntoa, eikä jonoajaksi ole turvallista paikkaa missä viettää aikaa. Teemme tiivistä yhteistyötä verkostojen kanssa ja aloitamme mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kanssa työn jo ennen palveluun saapumista. Tämä on koettu erityisen tärkeäksi ja luottamusta kasvattavaksi. 
 
Tässä vielä työotteemme pähkinänkuoressa: 

🤍 Minnan talo ja Matilda-yhteisö ovat molemmat erikoistuneet naiserityiseen päihdetyöhön, jota tehdään toipumisorientaation viitekehyksessä. Jokaisen toipuminen on oma matka ja jokaisella on omat tavoitteet ja päämäärät. Toipumisorientaatio meillä on toivon tuottamista ja uskoa oman elämän kehittymismahdollisuuksiin.  
🤍 Naiserityisessä työssä korostuvat väkivaltatyön osaaminen, traumasensitiivinen työote, häpeän ja stigman ymmärtäminen, sosiaalisten suhteiden merkitys ja eheyttäminen sekä 
naisidentiteetin uudelleen rakentaminen. 
🤍 Asuminen meillä on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Yhteisen viikko-ohjelman lisäksi oma räätälöity viikko-ohjelma tarjoaa toipumista tukevaa toimintaa. Jokaisella asukkaalla on oma nimetty omaohjaaja. 

Yhteystiedot: 

Yhteystiedot:  

Petra Pohjanheimo, päihdepalveluiden päällikkö  

puh. 040 7479421 

petra.pohjanheimo@suurhelsinginvalkonauha.fi 

Janita Kuusisto, palveluvastaava Minnan talo

puh. 040 0422053

janita.kuusisto@suurhelsinginvalkonauha.fi

Anna Metsola, palveluvastaava Matilda-yhteisö 

puh. 040 0422041 

anna.metsola@suurhelsinginvalkonauha.fi