Matilda-yhteisö

MATILDA-YHTEISÖ

Suur-Helsingin Valkonauha ry ylläpitää Matilda-yhteisöä, päihteetöntä palveluasumista naisille. Tarjoamme päihdehuollon palveluasumista naisille, jotka kaipaavat yhteisön tukea asumisen onnistumiseen ja toipumiseen erilaissa elämän solmukohdissa. Asumispalveluun sisältyy asuminen, kuntoutus sekä hoiva ja huolenpito.

Matilda-yhteisö on tarkoitettu helsinkiläisille naisille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisestä asumisesta ovat heikentyneet. Toimintaa toteutetaan toipumisorientaation viitekehyksestä, toimintaperiaatteena ovat kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Matilda-yhteisössä huomioidaan vahvasti naisten erityiset tarpeet.

Palveluasumisessa tuetaan asukkaiden pyrkimyksiä päihteettömään elämään. Tuetaan itsenäistä selviytymistä, fyysisen sekä psyykkisen toimintakyvyn edistämistä ja sosiaalisten suhteiden rakentamista. Asukkaalle laaditaan asukkaan tarpeisiin perustuva palvelusuunnitelma, joka perustuu monipuoliseen tuen tarpeen kartoitukseen sekä arviointiin.

Matilda-yhteisön toiminnan keskiössä on asukas. Yhteisössä järjestetään säännöllisiä yhteisökokouksia. Asukkaiden näkemyksiä huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Matilda-yhteisö tarjoaa:

  • kodinomaisen ympäristön ja viihtyisän pihapiirin
  • yhteisöllisyyden ja toimijuuden
  • yhden hengen huoneet
  • Vahva ja tavoitteellinen omaohjaajuus
  • monipuolista vapaa-ajantoimintaa
  • tavoitteellista sosiaali- ja terveysohjausta
  • sairaanhoitajan palvelut
  • hoivan ja huolenpidon
  • ruokahuollon ja ruokailut yhteisissä tiloissa

Matilda-yhteisössä on 20 asukaspaikkaa ja sinne hakeudutaan Helsingin päihdehuollon kautta.