Minnan talo

MINNAN TALO (avataan lokakuussa 2022)

Suur-Helsingin Valkonauha ry ylläpitää Minnan taloa, päihteetöntä tuettua naisille. Tarjoamme päihdehuollon tuettua naisille, jotka kaipaavat yhteisön tukea asumisen onnistumiseen ja toipumiseen erilaissa elämän solmukohdissa. Asumispalveluun sisältyy asuminen ja kuntoutus.

Minnan talo on tarkoitettu helsinkiläisille naisille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisestä asumisesta ovat heikentyneet. Toimintaa toteutetaan toipumisorientaation viitekehyksestä, toimintaperiaatteena ovat kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Minnan talossa huomioidaan vahvasti naisten erityiset tarpeet. Minnan talossa asuminen on väliaikaista. Asuminen tuetussa ja turvallisessa ympäristössä voi olla merkityksellistä mm. haastavissa elämänvaiheissa, jos omat voimavarat yksin eivät riitä.

Tuetussa asumisessa tuetaan asukkaiden pyrkimyksiä päihteettömään elämään. Tuetaan itsenäistä selviytymistä, fyysisen sekä psyykkisen toimintakyvyn edistämistä ja sosiaalisten suhteiden rakentamista. Asukkaalle laaditaan asukkaan tarpeisiin perustuva palvelusuunnitelma, joka perustuu monipuoliseen tuen tarpeen kartoitukseen sekä arviointiin.

Minnan talon toiminnan keskiössä on asukas. Yhteisössä järjestetään säännöllisiä yhteisökokouksia. Asukkaiden näkemyksiä huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Minnan talo tarjoaa:

  • kodinomaisen ja turvallisen ympäristön
  • viihtyisän pihapiirin
  • yhteisöllisyyden ja toimijuuden
  • yhden hengen huoneet
  • vahva ja tavoitteellinen omaohjaajuus
  • monipuolista vapaa-ajantoimintaa
  • tavoitteellista sosiaali- ja terveysohjausta
  • Sairaanhoitajan konsultaatio tuen

Minnan talossa on 20 asukaspaikkaa ja sinne hakeudutaan Helsingin päihdehuollon kautta.