Suur-Helsingin Valkonauha ry perustaa uuden päihdehuollon palveluasumisen yksikön Matilda-yhteisön sekä tuetun asumisen yksikön Minnan talon kauniisiin maisemiin Järvenpään Haarajoelle. Yksiköt ovat tarkoitettu helsinkiläisille naisille, joiden mahdollisuudet itsenäiseen selviytymiseen ovat heikentyneet. Yksiköt tarjoavat naisille kodinomaisen asumisympäristön, jossa on mahdollista edistää elämänhallintaa ja itsetuntemusta, sekä saada tukea päihdeongelmansa hoitamiseen. Toimintaa toteutetaan toipumisorientaation viitekehyksessä, toimintaperiaatteena ovat kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Palveluasumista tarjoava Matilda-yhteisö aloittaa toimintansa viimeistään kesään 2022 mennessä. Tuettua asumista tarjoava Minnan-talo aloittaa toimintansa kesällä 2022. Kummassakin yksikössä on 20 asiakaspaikkaa. Yksiköihin ohjaudutaan Helsingin päihdehuollon kautta.

Liisankodissa pitkään tehtyä vaikuttavaa naiserityistyötä jatketaan myös uusissa yksiköissä. Naiserityisessä työssä korostuvat väkivaltatyön osaaminen, traumasensiviitinen työote, häpeän ja stigman ymmärtäminen, sosiaalisten suhteiden merkitys ja eheyttäminen sekä naisidentiteetin uudelleen rakentaminen. Turvallinen yhteisö tukee naisen oman sisäisen turvan löytämistä, jolloin kasvu ja muutos mahdollistuvat.

Kevään aikana käynnistetään moniammatillisen työryhmän rekrytointi. Asteittain rekrytoimme sairaanhoitajan, kaksi sosiaalialan palveluvastaavaa, lähihoitajia ja toimintaterapeutin. Työntekijöiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että yksikön työntekijöiden osaaminen vastaa naisten erityisiä tarpeita. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua naiserityistä työotetta vahvistaviin täydentäviin koulutuksiin.

Matilda-yhteisö ja Minnan talo sijaitsevat Järvenpään Haarajoella osoitteessa:

Kuusitie 36, 04480 Järvenpää

Lisätietoja:

Petra Pohjanheimo

Päihdepalveluiden päällikkö; Matilda-yhteisö ja Minnan talo

Puh. 040 747 9421

petra.pohjanheimo@suurhelsinginvalkonauha.fi

Leena Lehtonen

Toiminnanjohtaja

leena.lehtonen@suurhelsinginvalkonauha.fi