Suur-Helsingin Valkonauha ry:n vuosikokouksessa vahvistettiin viime vuonna työstetty strategia vuosille 2023-2025.

Strategiakauden VISIONA on

Vuonna 2025 olemme tunnettu ja arvostettu naiserityisten palveluiden kehittäjä ja tarjoaja.”

MISSIOKSI muotoutui:

Kehitämme naiserityisiä palveluita ja tuemme naisia kohti omaa hyvää elämää, rinnalla kulkien.

Missionamme on tarjota vaikeissa elämäntilanteissa oleville naisille mahdollisimman monenlaisia palveluita vahvasti naiserityisellä työotteella. Haluamme, että naisilla on mahdollisuus valita yhdistyksen tarjoamista palveluista omia tarpeita ja elämäntilannetta vastaava palvelu. Haluamme luoda polkuja, jotka mahdollistavat turvallisen siirtymisen yhdistyksen sisällä palvelusta tai asumismuodosta toiseen tarpeiden tai toimintakyvyn muuttuessa.

Strategiaa ohjaavat vahvat arvot:

  • arvostava kohtaaminen
  • omatoimijuuden vahvistaminen
  • turvallinen koti
  • voimauttava yhteisöllisyys

Arvot ovat ikään kuin kiteytystä siitä, millä työotteella olemme tehneet naiserityistä työtä yhdistyksessä tähän asti. Nämä arvot ohjaavat toimintaamme jatkossakin.

Strategian tekoon osallistimme monia eri tahoja; yhdistyksen jäseniä, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä ja hallituksemme jäseniä. Erityisen arvokkaana koemme sen, että prosessiin osallistui eri vaiheissa myös asukkaitamme. Prosessiin fasilitointia saimme Sininauhaliiton jäsenpalveluista, iso kiitos heille!