Suur-Helsingin Valkonauha ry:n Liisankodin toiminta on muuttunut vuodenvaihteessa 2022 päihdehuollon asumispalvelusta asunnottomien tuetuksi asumiseksi. Asukkaat ohjautuvat jatkossa yksikköön asunnottomien palveluiden kautta. Toipumisorientaatio ja naiserityisyys säilyvät vahvoina toiminnan periaatteina mutta toiminnan painopiste on jatkossa hoivan ja huolenpidon sijaan asumisen turvaamisessa.