Matilda-yhteisö

MATILDA-YHTEISÖ

Matilda-yhteisössä on päihteetöntä yhteisöllistä asumista naisille. Tarjoamme väliaikaista asumista naisille, jotka kaipaavat yhteisön tukea asumisen onnistumiseen ja toipumiseen erilaissa elämän solmukohdissa. Asumispalveluun sisältyy asuminen, kuntoutus sekä hoiva ja huolenpito.

Matilda-yhteisö on tarkoitettu naisille, joiden mahdollisuudet selviytyä itsenäisestä asumisesta ovat heikentyneet. Toimintaa toteutetaan toipumisorientaation viitekehyksestä, toimintaperiaatteena ovat kodinomaisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Matilda-yhteisössä huomioidaan vahvasti naisten erityiset tarpeet.

Yhteisöllisessä asumisessa tuetaan asukkaiden pyrkimyksiä päihteettömään elämään. Tuetaan itsenäistä selviytymistä, fyysisen sekä psyykkisen toimintakyvyn edistämistä ja sosiaalisten suhteiden rakentamista. Asukkaalle laaditaan asukkaan tarpeisiin perustuva toipumissuunnitelma, joka perustuu monipuoliseen tuen tarpeen kartoitukseen sekä arviointiin.

Matilda-yhteisön toiminnan keskiössä on asukas. Yhteisössä järjestetään säännöllisiä yhteisökokouksia. Asukkaiden näkemyksiä huomioidaan toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Matilda-yhteisö tarjoaa:

  • kodinomaisen ympäristön ja viihtyisän pihapiirin
  • yhteisöllisyyden ja toimijuuden
  • yhden hengen huoneet
  • Vahva ja tavoitteellinen omaohjaajuus
  • monipuolista vapaa-ajantoimintaa
  • tavoitteellista sosiaali- ja terveysohjausta
  • sairaanhoitajan palvelut
  • hoivan ja huolenpidon
  • ruokahuollon ja ruokailut yhteisissä tiloissa

Matilda-yhteisöön hakeudutaan pääsääntöisesti oman kotikunnan päihdepalveluiden tai sosiaalityön kautta.

Meillä on vapaita paikkoja, tervetuloa!

Tiedustelut:

Petra Pohjanheimo, 040 042 2053

Palveluvastaava Anna Metsola, 040 042 2041

etunimi.sukunimi@suurhelsinginvalkonauha.fi