Suur-Helsingin Valkonauha ry:n hallitus on valinnut sosionomi (YAMK) Petra Pohjanheimon toiminnanjohtajaksi 15.3.2024 alkaen.

Yhdistyksen hallitus on vakuuttunut Pohjanheimon johtamisosaamisesta, jota hän on osoittanut viime kuukausien aikana toimiessaan yhdistyksen va toiminnanjohtajana. Lisäksi yhdistyksen hallitus arvostaa hänen monipuolista osaamistaan kehittämistyössä ja kokonaisuuksien hallinnassa. Petra Pohjanheimo tuli yhdistykseen keväällä 2022 perustaan uusia palveluja, Matilda-yhteisöä ja Minnan taloa. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Sininauhasäätiössä kehittämispäällikkönä ja palvelumuotoilijana. Yhdistyksen toiminnassa on löytynyt asiakkaita voimaannuttuvia polkuja, jotka vahvistavat yhdistyksen strategiaa ja arvopohjaa.

Hallituksessa iloitsemme erityisesti siitä, kuinka luontevasti Petra on ottanut tehtävän haltuunsa kasvattaen toiminnan volyymia taloudellisesti kestävällä tavalla. Olemme hallituksessa vakuuttuneita siitä, että myös jäsentoiminta ja naiserityiset palvelut jatkavat kehittymistään positiivisella ja innostavalla otteella toimintaa johtavan Pohjanheimon luotsaamana.”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Sari Timonen.

”Yhdistyksellä on vahva arvopohja ja asema naiserityisten palveluiden kehittäjänä. Suur-Helsingin Valkonauha ry:n palvelujen ja kehittämistoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä tulee olemaan merkityksellinen ja innostava haaste tehtävässäni. Toiminnanjohtajana lähden työskentelemään yhdistyksen vision ja mission mukaisesti yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön, asiakkaidemme sekä jäseniemme, että hallituksen kanssa.”, sanoo Petra Pohjanheimo

Lisätietoja Petra Pohjanheimo, toiminnanjohtaja petra.pohjanheimo@suur-helsiginvalkonauha.fi